R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]

R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]

RU0681

R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 30份


藍莓2025/9

柳橙2025/9

西瓜2025/09

鳳梨2025/04

綜合水果2025/09


R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末60份


藍莓2025/06

西瓜2025/06

鳳梨2025/06

綜合水果 2025/10BCAA

Branch Chain Amino Acid支鏈胺基酸為九種必需胺基酸中的其中三種: 亮氨酸(Leucine) ,異亮氨酸(Isoleucine)與纈氨酸(Valine)每份含有:2.5公克 L-白胺酸,1.25公克 L-異白胺酸1.25公克 L-α胺基異戊酸。


🧍‍♂️適合使用對象:

針對運動健身、馬拉松、腳踏車、三鐵等需要高耐力、爆發力的運動員

NT$ 845
容量
30份
60份
口味
西瓜
藍莓
綜合水果
柳橙
鳳梨
數量
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
R1 BCAA 支鏈胺基酸粉末 [30份/60份]
請問一天喝幾包,什麼時候喝是最好的
guess*****
2023/06/09 07:43:35
查看回覆